Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die uitgever van de webshop accuvoordeel.com besteedt aan de samenstelling van de webshop en de sites die bij het netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op deze wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de webshop zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of de webshop. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De webshop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webshop. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van accuvoordeel.com is verkregen.

De webshop zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. De webshop is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website.

Alleen merkaccu’s

Met bewezen prestaties en garantie

De scherpste prijzen

U betaalt nooit teveel

Juridische koopbescherming

Veilig en betrouwbaar met Webshop Keurmerk

Logo Aritech
Logo Cell Power
Logo Duurzame Zonnepanelen
Logo Move Accu's
Logo MK Battery
Logo Power Sonic
Logo Wing